Regulamin rezerwacji oraz wizyt w punkcie Foto Express przy ulicy Kardynała M. Ledóchowskiego 3

1. Fotografia do dowodu osobistego jest wykonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku, w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

2. Fotografia do prawa jazdy, profilu kandydata na kierowcę jest wykonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

3. Fotografia do paszportu jest wykonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych.

4. Fotografia do wizy, wizy amerykańskiej jest wykonywana w oparciu o kryteria konsulatu danego kraju.

5. Fotografia do dyplomu, legitymacji szkolnych, służbowych jest wykonywana w oparciu o kryteria uczelni, szkoły czy zakładu pracy – na podstawie informacji udzielonych przez klienta.

6. Na indywidualne życzenie klienta możemy zastosować odstępstwo od wykonywania fotografii według wzoru, jednak wtedy nie uwzględniamy reklamacji w przypadku odrzucenia zdjęcia w danym urzędzie.

7. Wszystkie wykonywane fotografie są przechowywane w wersji elektronicznej w archiwum przez okres 6 miesięcy.

8. W przypadku odrzucenia fotografii w urzędzie, która została źle wykonana przez fotografa – zostaje uwzględniona reklamacja i wykonujemy kolejną fotografię bez dodatkowej opłaty. Nie uwzględniamy zwrotu gotówki za usługę.

9. Fotograf ma prawo odmówić wykonania usługi osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowującej się niestosownie.

10. Za ewentualne uszkodzenie sprzętu fotograficznego oraz innego wyposażenia studia fotograficznego przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. Wiąże się to z pokryciem wszystkich kosztów naprawy serwisowej, wymiany oryginalnych części bądź zakupu nowego sprzętu tej samej klasy.

11. System rezerwacji nie jest obowiązkowy. Godzina wizyty rezerwacyjnej jest godziną umowną. Klient z systemu rezerwacji nie ma pierwszeństwa przy obsłudze.

12. W celu uzyskania zniżki obowiązującej w systemie rezerwacji, należy poinformować fotografa o zarezerwowanej wizycie przed wykonaniem fotografii i uiszczeniem opłaty.

13. Korzystanie z systemu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.zdjeciadodowodu.pl/ostrow lub poprzez kontakt telefoniczny jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie podanych danych w celu przetworzenia zlecenia.