Rezerwacja
Dokonując rezerwacji zapewniacie sobie państwo możliwość wykoanania fotografi w przeciągu kilku minut
dodatkowo zyskując rabat 5zł na wykonane fotografie

Trasa do wydziału dowodów osobistych oraz praw jazdy - 100 metrów